Chair Carol Beals Platteville, WI
Vice Chair Gerry O'Rourke Platteville, WI
Treasurer Michelle Eno Barneveld, WI
Secretary Kim Martens Lancaster, WI
Fiscal Officer Jeff Scott Platteville, WI
Board Member Dr. George Breadon Monroe, WI
Board Member Bruce Rathe Stevens Point, WI
Board Member Bill Walsh Mt. Horeb, WI
Board Member Catherine Lichter Bristol, WI
Board Member John Wyngaard Madison, WI
Board Member Lisa Riedle Platteville, WI
Board Member Chris Patterson Oregon, WI